Ohjeistus tapahtumien ilmoittautumiseen ja perumiseen

Hyväksytty lippukunnan Johtajiston kokouksessa 7.5.2023

 

Lippukunnan tapahtumat 

Lippukunnassa järjestettäviin tapahtumiin (retket, reissut, leirit, kilpailut, koulutukset yms.) ilmoittautuminen on lähtökohtaisesti sitovaa. Peruuttaminen onnistuu vain perustellulla syyllä, mm. lääkärin todistuksella. Tarvittaessa lippukunnan johtajisto tekee päätöksen peruuntumissyyn perusteltavuudesta. Jos ilmoittautumisen perumiselle ei ole perusteltua syytä tai peruminen tulee viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, joutuu ilmoittaja kustantamaan tapahtuman osallistumismaksun. Osallistujan leirin tai muun lippukunnan tapahtuman keskeytyessä tapaturman tai sairastumisen takia kesken tapahtuman, on osallistuja velvollinen kustantamaan koko osallistumismaksun. Osallistumismaksun voi näissä tapauksissa hakea partiovakuutuksesta lääkärintodistusta vastaan. Ilmoittautuminen ja peruminen tapahtuvat tapahtuman oman ohjeistuksen mukaisesti. 

Muiden tahojen järjestämät tapahtumat 

Muiden tahojen (Tampereen Partiolaiset, eri partiopiirit, Suomen Partiolaiset, NMKY yms.) järjestämiin tapahtumiin ilmoittautuminen ja peruminen tapahtuvat kyseisen tapahtuman ohjeistuksen mukaisesti. 

Kilpailut 

Kilpailujoukkueen jäsenen peruessa osallistumisensa perusteetta kilpailuihin, on hän velvollinen maksamaan joukkueensa koko kilpailumaksun, mikäli perumisen vuoksi joukkue kilpailee kilpailun ulkopuolella tai koko joukkueen osallistuminen kilpailuihin peruuntuu. Useamman joukkueen jäsenen peruessa osallistumisensa perusteetta, kustannukset jaetaan näiden kesken tasan. 

Tapahtumaosallistumisien tukeminen 

Lippukunta tukee lippukuntalaisiaan kustantamalla osittain tai kokonaan erilaisia tapahtumia, koulutuksia ja kisoja. Tuettavia tapahtumia ovat lippukunnan eri pestejä tukevat koulutukset, ROK (ryhmänohjaajakoulutus), partiojohtajan peruskurssi, vihreän ja punaisen sarjan kilpailumaksut ja -matkat partiokilpailuihin, erikseen ilmoitetut retket, reissut ja tapahtumat. Lisäksi lippukunnalta voi hakea erikseen tukea eri koulutuksiin, tapahtumiin yms.. Hakemukset käsittelee lippukunnan johtajisto. Lippukunnan tuen avulla kannustetaan lähtemään erilaisiin tapahtumiin. 

Ilmoittautuminen lippukunnan tukemiin tapahtumiin 

Ilmoittautuminen tapahtumiin, joissa on lippukunnan tuki mukana, voi tapahtua joko partiolaisten jäsenrekisteri Kuksan kautta tai ilmoittautumislapulla. Alle 18-vuotiailla täytyy huoltajan itse ilmoittaa huollettavansa Kuksassa tai toimitettava huoltajan allekirjoituksella oleva lupalappu. Kaikki ilmoittautumiset, sekä Kuksasta, että ilmoittautumislaput, kerätään kootusti joko tapahtuman järjestäjälle, ikäkausivastaavalle tai lippukunnanjohtajalle.  

Lippukunnan tapahtumien laskutus 

Lippukunnan tapahtumat pääsääntöisesti laskutetaan osallistujilta ennen tapahtumaa. Maksamattomat laskut siirtyvät maksumuistutuksen jälkeen perintään, koska laskut ovat perintäkelpoisia. Perintäkulut veloitetaan aina velalliselta, jos laskua koskevaa kysymystä ei ole tuotu lippukunnan tietoon ennen laskun eräpäivää. 

 

Tampereen Kotkien johtajisto, Tampereella 7.5.2023