Kevätkokous 2023

Lippukunnan sääntömääräinen Kevätkokous järjestetään 22.3.2023 klo 19.15 Pamauksen Takkahuoneella. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, sekä mahdolliset muut kokoukselle esitetyt asiat.

Kokouksessa äänivaltaisia ovat kaikki viisitoista (15) vuotta täyttäneen lippukunnan jäsenet, jonka lisäksi muilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.Kokoukseen on mahdollista osallistua etänä. Tule teamssiin hyvissä ajoin ja laita chattiin sähköpostiosoitteesi ennen kokouksen alkua. Kyseiseen sähköpostiin lähetetään äänestyslinkki, jos kokouksessa tarvitaan suljettua äänestystä. Pitäkää mikki mykistettynä kokouksen ajan, viittaustoiminnolla saa puheenvuoron.Kevätkokous 2023

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a87995b57a61247879b9d8aad0a7e60bf%40thread.tacv2/1679250356253?context=%7b%22Tid%22%3a%22f39f3e70-d382-4b22-9ce7-595681608766%22%2c%22Oid%22%3a%22edd385b4-11e0-4f71-b986-25ac883a1674%22%7d