Ilves19 avoimet pestit

Johtokolmikon pestit

Leirilippukunnan johtokolmikon pesteihin edellytetään:

 • vähintään 18 vuoden ikää,
 • aiempaa kokemusta partiosta sekä johtamisesta,
 • Suomen Partiolaisten Turvallisuusohjeiden tuntemusta,
 • ajantasaisia ensiaputaitoja ja
 • Turvallisesti Yhdessä- koulutuksen suorittamista.
 • Partiojohtajavaltakirja on suositus, mutta ei pakollinen vaatimus.

Pestin kesto

11/2018-9/2019

Ei vaadi viikoittaista läsnäoloa.

Aktiivinen työvaihe: leiriin valmistautuminen ja itse leiri

Tukea johtokolmikko saa pestien suorittamiseen alaleirijohdolta, alaleirisepolta / -sepoilta sekä oman leirilippukunnan johdolta.

.

Leiriohjelmajohtaja 

Ohjelmajohtajana vastaat leirilippukunnan ohjelmasta. Tiedät milloin leirilippukunnalla on yhteistä ohjelmaa, ja milloin leiriläiset ovat missäkin ohjelmassa. Ohjaat aikuisia heille suunnattuun ohjelmaan ja tuet akeloita, sampoja ja luotseja heidän pesteissään. Ohjelmajohtajana tiedät, millaista ohjelmaa leirillä on tarjolla, ja yhdessä akeloiden, sampojen ja luotsien kanssa kannustat leiriläisiä tutustumaan myös leirin aikatauluttomaan ohjelmatarjontaan sekä huolehdit yhdessä akeloiden, sampojen ja luotsien kanssa, että lippukunnalla on mukanaan kaikki ohjelmissa tarvittavat välineet.

Ohjelmajohtajana pääset kattavasti tutustumaan ja osallistumaan leirin ohjelmaan. Osana pestiä pääset myös kehittämään johtamistaitojasi aikuisryhmässä sekä ymmärrystäsi partiokasvatuksesta ja ikäkausien toiminnasta.

Tehtävät ennen leiriä

 • Huolehdit, että olet saanut tarvittavan koulutuksen ja perehdytyksen pestiin.
 • Pestaat leirilippukunnan akelat ja sammot sekä tarpojaluotsit ja huolehdit heidän perehdytyssuunnitelmasta.
 • Suunnittelet leirilippukuntaidentiteettiä yhdessä muun johtolomikon kanssa.
 • Tutustut ohjelmalaaksoihin.
 • Varmistat, että leirilippukunnalla on mukana kaikki yhteisesti hankittavat ohjelmatarvikkeet.
 • Tuet akeloita, sampoja ja luotseja ikäkausiensa edustajiin tutustumisessa.
 • Suunnittelet leirilippukunnan omaa iltaohjelmaa.
 • Suunnittelet alaleirin yhteistä iltaa yhdessä muiden saman alaleirien johtokolmikoiden kanssa.

Leirillä

 • Vastaat leirilippukunnan toiminnan partionmukaisuudesta.
 • Tutustut seuraavan päivän ohjelmaan etukäteen yhdessä ikäkausivastaavien ja luotsien kanssa sekä tuet heitä pesteissään.
 • Pidät kiinni aikatauluista sekä tiedät, missä ja koska leirilippukunnan pitää seuraavaksi olla.
 • Mietit yhdessä pestijohtajan kanssa, kuka johtaja menee mihinkin päivän aikana.
 • Tiedotat leirilippukunnan jäsenille, mitä tarvikkeita he tarvitsevat mukaan ohjelmaan.
 • Ohjaat ikäkausivastaavat ja luotsit omiin leirin aikaisiin tapaamisiinsa.
 • Toteutat leirilippukunnan ja alaleirin omaa iltaohjelmaa.
 • Tuet, kannustat ja annat palautetta leirilippukunnan ikäkausivastaaville sekä tarpojaluotseille.
 • Juttelet ikäkausivastaavien ja luotsien kanssa ohjelmasta sekä välität palautetta tarpeen mukaan eteenpäin.
 • Pyydät tarvittaessa apua pestisi suorittamiseen.
 • Pidät huolta omasta jaksamisestasi – pyydät vapaata, kun tarvitset sitä.

Leirin jälkeen

 • Olet viemässä ohjelman helmiä lippukuntasi arkeen leirin jälkeen.
 • Annat omalta vastuuelueeltasi palautetta yhdessä leirilippukunnanjohtajan ja leiripestijohtajan kanssa.

Leiripestijohtaja

Pestijohtajan tehtävänä on huolehtia että jokaisella leirilippukuntaan kuuluvalla on omaan ikäkauteen ja ohjelmaan soveltuva pesti ja että jokainen yli 15-vuotias jaksaa omassa pestissään ja saa omasta toiminnastaan palautetta. Tarvittaessa pestijohtaja voi auttaa sopivan pestin löytymisessä ennen leiriä. Pestijohtaja tietää milloin samoajat ovat pesteissä ja huolehtii, että jokainen menee suorittamaan sovittua pestiä oikeaan aikaan. Pestijohtaja toimii kaikkien pestitekijöiden tukena ja on tarvittaessa yhteydessä pestiesimiehiin.

Pestijohtajana saat kokemuksia aikuisten ja vaeltajien johtamisesta ja ohjaamisesta sekä pääset kehittämään kykyäsi arvioida, koska kaivataan ohjausta ja koska johtamista. Viimeistään leirillä pääset tutustumaan henkilökohtaisesti leirilippukkuntasi jokaiseen yli 15-vuotiaaseen.

Tehtävät ennen leiriä

 • Huolehdit, että olet saanut tarvittavan koulutuksen ja perehdytyksen pestiin.
 • Pestaat samoaja- ja vaeltajaluotsit ja huolehdit heidän perehdytyssuunnitelmasta.
 • Olet yhteydessä mahdollisuuksien mukaan leirilippukuntasi jokaiseen yli 15-vuotiaaseen varmistaaksesi hänen pestitilanteensa.
 • Pidät huolta että kaikki ovat saaneet pestikeskustelun, myös leirilippukunnan ulkopuolisiin pesteihin. Tämän lisäksi varmistat, että jokainen on saanut pestiinsä tarvittavan koulutuksen.

Leirillä 

 • Pidät huolta kaikkien leirilippukunnassa majoittuvien johtajien jaksamisesta leirillä, myös heidän jotka eivät ole leirilippukunnan omissa pesteissä. Tarvittaessa olet yhteydessä pestiesimiehiin.
 • Tiedät kaikkien pestitilanteen ja osaat ohjata eteenpäin heidät joita ei ole pestattu. Tässä tehtävässä sinua auttaa Ilveksen pestitiimi ennen leiriä ja leirillä.
 • Pidät huolta leirilippukunnan johtajiston kiittämisestä ja tsemppaamisesta. Ilmiannat kiitettäviä ja keräät ilmiantoja sekä viet kiitoksia eteenpäin.
 • Hallitset muiden osa-alueiden pesteissä olevien osallistumista leirilippukunnan arkeen (syömiset, peseytymiset, nukuttamiset yms.)
 • Tuet ja annat palautetta leirilippukunnan luotseille.
 • Kannustat yhdessä leirilippukunnan ohjelmajohtajan kanssa vaeltajia sekä aikuisia osallistumaan leirin aikaisiin mahdollisiin koulutuksiin.
 • Pidät huolen omasta jaksamisestasi – pyydät vapaata kun tarvitset sitä.

Leirin jälkeen

 • Voit hyödyntää saamiasi eväitä uudenlaisen osallistavan lippukunta arjen tekemiseen.
 • Annat omalta vastuuelueeltasi palautetta yhdessä leirilippukunnanjohtajan ja leiriohjelmajohtajan kanssa.

 

Leirilippukunnan muut tehtävät

Leirilippukunta päättää itse vastuulliset leirilippukunnan muiden pestien hoitajista.

Leirilippukunnan EA-vastaava

 • Hallitsee ajantasaiset ensiaputaidot.
 • Kokoaa tarpeenmukaisen ensiapupakkauksen leirilippukunnan käyttöön ja huolehtii sen mukaan leirille.
 • Huolehtii leirilippukunnan hygienia- ja terveysasioista myös ennaltaehkäisevästi.
 • Tietää leirilippukuntalastensa kriittisistä sairauksista tietosuojasäännösten rajoissa.

Leirilippukunnan Turva-aikuinen

 • On vähintään 18-vuotias.
 • Tuntee Suomen Partiolaisten Turvallisesti Yhdessä -ohjeistuksen.
 • Osaa auttaa lippukuntien muita johtajia ohjeistukseen liittyvissä asioissa.
 • Huolehtii, että kaikki leirilippukunnassa tietävät, että häneltä voi kysyä ja hänelle voi kertoa häirinnästä, kiusaamisesta tai muusta kaltoinkohtelusta sekä omalta että muiden partiolaisten kohdalta.
 • Huolehtii että kaikki leirilippukunnan yli 15-vuotiaat ovat suorittaneet Turvallisesti Yhdessä-koulutuksen leirille saapuessaan.

Ikäkausien johtajat 

Jokaisella leiriläisellä tulee olla oma helposti lähestyttävä lähijohtaja (akela, sampo tai luotsi), jonka leiriläinen tuntee etukäteen. Tämä luo leiriläiselle turvallisen leirikokemuksen.

Leirilippukunnan kannattaa keskustella ja miettiä ennakkoon kuinka paljon lähijohtajia leiriläiset tarvitsevat. Määrään vaikuttaa muunmuassa eri ikäkausien suhteet tai erityistä tukea tarvitsevat leiriläiset.

Lippukunta saa itse päättää kumpaanko ikäkauteen siirtyvät leiriläiset osallistuvat. Tämä kannattaa ottaa huomioon lähijohtajien määrää miettiessä.

Jos lähijohtajia on paljon, on hyvä valita ikäkausivastaava huolehtimaan ikäkauden kokonaisuudesta ja viestinnästä leirilippukunnan johtajiston kanssa. Alla olevia pestikuvauksia tulee tällöin soveltaa pesteihin sopiviksi.

Ikäkausivastaava tai ikäkausien johtajat toimivat linkkinä leiriläisten ja leirilippukunnan johtajiston välillä leirillä ja osallistuu leirilippukunnan suunnitteluun myös ennen leiriä

Ikäkausien johtajat vastaavat kyseisen ikäkauden toiminnasta leirilippukunnassa. He toimivat ilmapiirin luojina ja ylläpitäjinä sekä ovat paikalla leiriläisen kasvun tukena. He tuntevat osallistuvan ikäkauden leiriläiset ja tietävät heidän yksilöllisen tuen ja ohjauksen tarpeen. He tuntevat kyseisen ikäkauden erityispiirteet ja kasvatustavoitteet. Tarvittaessa auttavat ratkomaan ristiriitoja sekä käsittelemään esille tulevia vaikeita asioita ja toimivat tarvittaessa auktoriteettina

Nämä pestit tarjoavat mahdollisuuden nähdä ja osallistua leirin ohjelmaan kattavasti. Ikäkausien johtajat johdattelee leiriläisiä ohjelmien teemoihin ja keskustelee ohjelmissa heränneistä kysymyksistä.

Ikäkausien johtajapesteissä pääsee kehittämään ryhmänjohtamistaitoja uudessa ympäristössä sekä ymmärrystä partiokasvatuksesta ja ikäkausien toiminnasta. Osana leirilippukunnan johtajistoa pääsee tekemään pestiäsi lippukunnan tuttujen johtajien sekä tutustumaan muihin alueen johtajiin. Tämä on hyvä tilaisuus verkostoitua ja saada vertaistukea omaan toimintaan.

Pestin kesto

Pestisi alkaa leirilippukuntailmoittautumisen jälkeen, mutta ei vaadi viikoittaista läsnäoloa.

Aktiivinen työvaihe: leiriin valmistautuminen ja itse leiri

 

Leirilippukunnan sampo

Ilveksellä sammot huolehtivat, että seikkailijaikäiset toimivat leirilippukunnassa, huolehtivat itsestään ja varusteistaan ja osallistuvat heille osoitettuihin ohjelmiin. Sammot ovat leirilippukunnassa toimivia kokeneita aikuisia tai vaeltajia. Osa sammoista voi olla lasten huoltajia tai ei-vielä-partiolaisia. Tällöin heillä tulee olla nimettynä tukena kokeneempi sampo.

Suositus on, että leirilippukunnassa on vähintään yksi sampo 10 seikkailijaa kohden. Mikäli seikkailijoiden joukossa on erityistä tukea tarvitsevia nuoria kannattaa se huomioida sampojen määrässä.

Ennen leiriä

 • Käy pestikeskustelun leiriohjelmajohtajan kanssa
 • Huolehtii, että on saanut tarvittavan koulutuksen ja perehdytyksen pestiin.
 • Tuntee leirilippukunnan muun johtajiston ja huolehtii, että seikkailijat tulevat huomioiduksi leirilippukunnan sisällä

Leirillä

 • Sampo huolehtii, että seikkailijat ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan sekä innostaa seikkailijoita osallistumaan leirinohjelmaan
 • Sampo on aikuinen, jolla on aikaa pysähtyä yksittäisen seikkailijan tärkeiden asioiden äärelle
 • Vastaa siitä, että seikkailijat tuntevat leirin säännöt ja auttaa heitä leirin sääntöjen noudattamisessa
 • Saattaa seikkailijat laaksoihin / aktiviteetteihin ja noutaa heidät ruokailuun sekä laakson päätyttyä leirilippukuntaan
 • Osallistuu tarvittaessa laaksojen ohjelmaan seikkailijoiden kanssa, jos läsnäoloa vaaditaan
 • Mikäli leirilippukunnassasi on erityistä tukea tarvitsevia seikkailijoita, sampo voi tulla tarpeen mukaan kaikkiin aktiviteetteihin heidän kanssaan
 • Jakaa seikkailijat leirin ja laaksojen ajaksi vartioihin
 • Tiedottaa seikkailijoita ohjelmasta ja pitää heidät ajan tasalla
 • Sampo saa tukea leirilippukunnanjohtajalta ja leirilippukunnan ohjelmajohtajalta
 • Sammot voivat osallistua leirillä johtajahuoltoon

Leirin jälkeen

 • On mukana järjestämässä leirin jälkeen tapahtuvia tapaamisia mm.  leirilippukunnan yhteinen tapaaminen/leirimuistelo
 • Auttaa seikkailijoita yhteydenpidossa uusiin partiokavereihin
 • Kerää mahdollisesti palautetta leirilippukunnan toiminnasta seikkailijoilta
 • On edelleen innostunut toimimaan sampona

Leirilippukunnan tarpojaluotsi

Ilveksellä tarpojaluotsi kuulostelee tarpojien fiiliksiä ja haastaa heitä ajattelemaan. Luotsit ovat leirilippukunnassa toimivia kokeneita aikuisia tai vaeltajia.

Suositus on, että leirilippukunnassa on yksi luotsi 15 tarpojaa kohden. Mikäli tarpojien joukossa on erityistä tukea tarvitsevia nuoria kannattaa se huomioida luotsien määrässä.

Ennen leiriä

 • Käy pestikeskustelun leiriohjelmajohtajan kanssa
 • Huolehtii, että on saanut tarvittavan koulutuksen ja perehdytyksen pestiin.
 • Tuntee leirilippukunnan muun johtajiston ja huolehtii, että tarpojat tulevat huomioiduksi leirilippukunnan sisällä
 • On järjestämässä muiden lippukunnan/leirilippukunnan/alueen tms. luotsien kanssa Ilves KITTin tarpojille, myös niille tarpojille, jotka eivät pääse leirille

Leirillä

 • Luotsi huolehtii, että tarpojat ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan sekä innostaa tarpojia osallistumaan leirinohjelmaan
 • Luotsi on aikuinen, jolla on aikaa pysähtyä yksittäisen tarpojan tai vartion tärkeiden asioiden äärelle
 • Vastaa siitä, että tarpojat tuntevat leirin säännöt ja auttaa heitä leirin sääntöjen noudattamisessa
 • Saattaa seikkailijat laaksoihin / aktiviteetteihin ja noutaa heidät ruokailuun sekä laakson päätyttyä leirilippukuntaan
 • Osallistuu tarvittaessa laaksojen ohjelmaan tarpojien kanssa
 • Mikäli leirilippukunnassasi on erityistä tukea tarvitsevia tarpojia, luotsi voi tulla tarpeen mukaan kaikkiin aktiviteetteihin heidän kanssaan
 • Jakaa tarpojat leirin ja laaksojen ajaksi vartioihin
 • Tiedottaa tarpojia ohjelmasta ja pitää heidät ajan tasalla
 • Luotsi saa tukea leirilippukunnanjohtajalta ja leirilippukunnan ohjelmajohtajalta
 • Luotsit voivat osallistua leirillä johtajahuoltoon

Leirin jälkeen

 • On mukana järjestämässä leirin jälkeen tapahtuvia tapaamisia mm. tarpojatapaaminen, leirilippukunnan yhteinen tapaaminen/leirimuistelo
 • Auttaa tarpojia yhteydenpidossa uusiin partiokavereihin
 • Kerää mahdollisesti palautetta leirilippukunnan toiminnasta tarpojilta
 • On edelleen innostunut toimimaan luotsina

Leirilippukunnan samoajaluotsi

Ilveksellä leirilippukunnan samoajaluotsi toimii samoajien lähijohtajana, joka tarjoaa tukea ja turvaa ikäkauden osallistujille leirin aikana. Luotsin pesti sopii aikuiselle, joka tuntee ikäkauden erityispiirteet, osaa toimia samoajien kanssa ja on helposti lähestyttävä.

Suositus on, että leirilippukunnassa on yksi luotsi 10 samoajaa kohden. Mikäli samoajien joukossa on erityistä tukea tarvitsevia nuoria kannattaa se huomioida luotsien määrässä.

Ennen leiriä 

 • Käy pestikeskustelun leiripestijohtajan kanssa
 • Huolehtii, että on saanut tarvittavan koulutuksen ja perehdytyksen pestiin.
 • Tuntee leirilippukunnan muun johtajiston ja huolehtii, että samoajat tulevat huomioiduksi leirilippukunnan sisällä
 • Järjestää samoajille 1-2 ennakkotapaamista leirin ulkopuolella.
 • Varmistaa, että kaikilla leirille osallistuvilla samoajilla on pesti ja auttaa pestivalinnassa
 • Varmistaa, että samoajat ovat tehneet ohjelmavalintansa

Leirillä

 • Varmistaa, että samoajat ymmärtävät pestinsä ja tietävät, milloin pesti on ja miten toimia niissä. Pestiin liittyvissä epäselvyyksissä tai haasteissa tukee keskustelua samoajan ja pestaajan välillä.
 • Varmistaa, että samoajat ovat tietoisia omasta ohjelmastaan ja tietävät milloin ja missä heidän pitää olla. Ohjaa samoajat paikalle ja osallistuu tarvittaessa laaksojen ohjelmien toteuttamiseen.
 • On tietoinen leirillä tarjolla olevasta muusta samoajaohjelmasta ja osaa ohjata ja innostaa samoajia sen äärelle
 • Huolehtii, että samoajilla on rooli ja tehtävä leirilippukunnassa, ja että samoajat tulevat leirin aikana osaksi leirilippukuntaa
 • Huolehtii, että samoajilla on vapaa-aikaa, jolloin nauttia vapaasti valittavasta leiriohjelmasta
 • Keskustelee ja kuuntelee samoajia, on kiinnostunut heidän voinnistaan ja ajatuksistaan
 • Kerää samoajilta palautetta ohjelmasta ja ideoita oman lippukuntaan ja alueelle vietäväksi.
 • Saa ja osaa pyytää apua pestin hoitamiseen oman leirilippukunnan ohjelma- ja pestijohtajalta sekä luotseilta
 • Pitää huolta omasta jaksamisestaan – varmistaa, että myös luotsilla itsellään on mahdollisuus osallistua oman ikäkauden ohjelmaan, johtajahuoltoon ja viettää vapaa-aikaa

Leirin jälkeen

 • Järjestää 1-2 samoajatapaamista leirille osallistuneiden kanssa
 • Kerää palautetta leirilippukunnan toiminnasta samoajilta
 • On edelleen innostunut toimimaan luotsina

Leirilippukunnan vaeltajaluotsi

Ilveksellä leiriluotsi kuulostelee vaeltajien fiiliksiä ja haastaa heitä ajattelemaan. Luotsit ovat leirilippukunnassa toimivia kokeneita aikuisia.

Suositus on, että leirilippukunnassa on yksi luotsi 10-15 vaeltajaa kohden. Mikäli vaeltajien joukossa on erityistä tukea tarvitsevia nuoria kannattaa se huomioida luotsien määrässä.

Ennen leiriä

 • Käy pestikeskustelun leiripestijohtajan kanssa
 • Huolehtii, että on saanut tarvittavan koulutuksen ja perehdytyksen pestiin.
 • Tuntee leirilippukunnan muun johtajiston ja huolehtii, että vaeltajat tulevat huomioiduksi leirilippukunnan sisällä
 • Varmistaa, että kaikilla leirille osallistuvilla vaeltajilla on pesti ja auttaa pestivalinnassa
 • Kannustaa vaeltajia osallistumaan omaan ohjelmaan tai johtajahuoltoon

Leirillä

 • Luotsi huolehtii, että vaeltajilla on pestin lisäksi aikaa osallistua vaeltajien leiriohjelmaan
 • Tarvittaessa luotsi auttaa ratkomaan ristiriitoja ja käsittelemään esille tulevia vaikeita asioita
 • Luotsi on aikuinen, jolla on aikaa pysähtyä yksittäisen vaeltajan tärkeiden asioiden äärelle
 • Vastaa siitä, että vaeltajat tuntevat leirin säännöt ja auttaa heitä leirin sääntöjen noudattamisessa
 • Tiedottaa vaeltajia ohjelmasta ja pitää heidät ajan tasalla
 • Luotsi saa tukea leirilippukunnanjohtajalta ja leirilippukunnan ohjelmajohtajalta ja pestijohtajalta
 • Luotsit voivat osallistua leirillä johtajahuoltoon

Leirin jälkeen

 • On mukana järjestämässä leirin jälkeen tapahtuvia tapaamisia mm. leirilippukunnan yhteinen tapaaminen/leirimuistelo
 • Kerää mahdollisesti palautetta leirilippukunnan toiminnasta vaeltajilta
 • On edelleen innostunut toimimaan luotsina